HomeWashington → Metaline Falls, WA
Booking.com

Hotels and Motels in Metaline Falls, WA

This section is a list of all the hotels and motels in Metaline Falls, WA, sorted by rating

List Of Hotels Metaline Falls,WA

1. Circle Motel
Address: 15802 Highway 31, Metaline Falls, WA, 99153
Phone: (509) 446-4343
1 comments | Rating: 4.00
2. Mount Linton Motel
Address: 103 N Grandview, Metaline Falls, WA, 99153
Phone: (509) 446-2238
1 comments | Rating: 1.00
3. Pend Oreille Apartments
Address: 101 W 4th Ave, Metaline Falls, WA, 99153
Phone: (509) 446-4802
4. Washington Hotel the
Address: 225 E 5th Ave, Metaline Falls, WA, 99153
Phone: (509) 446-4415